Persoonlijk contact Snel aan het werk Plaatsingsgarantie 91%
Persoonlijk contact Snel aan het werk Plaatsingsgarantie 91%

Locatiecoördinator vluchtelingen opvang Leek

<< Terug naar de vacaturepagina

Categorie: Zorg & Welzijn
Standplaats: Leek

Heb jij altijd al vóór en met mensen willen werken? Ben je op zoek naar een uitdagende functie in een divers en enthousiast team dat mensen ondersteunt? En ben je bereid om te leren en jezelf te ontwikkelen? Dan hebben wij een leuke tijdelijke baan voor jou!

De gemeente Westerkwartier is voornemens per begin maart in Midwolde tot uiterlijk 1 juni tijdelijk vluchtelingen uit Ter Apel op te vangen. We zijn voor hen hun tijdelijke ‘huis weg van thuis’. Onze kernwaarden zijn rust, reinheid, regelmaat en respect. Tijdelijke gemeentelijke opvang betekent dat de bewoners bij ons verblijven in afwachting van hun volgende stap in het asielproces. We zorgen als gemeente voor dagelijkse begeleiding en activiteiten, uitgifte van maaltijden en dagelijkse benodigdheden, medische zorg en 24/7 beveiliging. Op iedere locatie werken we met een team van locatiecoördinatoren en woonbegeleiders. Voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken en de begeleiding van bewoners op deze locatie zijn we per begin maart op zoek naar locatiecoördinatoren voor deze locatie in Midwolde (bij Leek en Tolbert) .
We zetten op de locatie in Midwolde een mix in van ervaren locatiecoördinatoren vanuit de Oekraïneopvang en nieuw te werven locatiecoördinatoren. Daarom zoeken we ook naar locatiecoördinatoren die tijdelijk in de Oekraïneopvang gaan werken ter vervanging van de ervaren collega’s die op de locatie Midwolde gaan werken.

De functie

De locatiecoördinator is eindverantwoordelijk voor alles wat er op een locatie gebeurt. Kern van je werk is ervoor zorgen dat de opvang van vluchtelingen goed verloopt. Dat gaat onder meer over ontvangst en registratie, het inhuizen, de dagelijkse begeleiding van de bewoners, de verbinding met COA en de gezondheidszorg (o.a. GZA), de verbinding met de omwonenden en de inzet van de beveiliging en ketenpartners zoals Vluchtelingenwerk, etc.
Je werkt op de locatie in een team met de woonbegeleiders, internationale studenten, beveiliging en Vluchtelingenwerk. Met hen zorg je ervoor dat de opvang vlekkeloos verloopt.

Op de locatie zelf zorg je in samenwerking met de woonbegeleiders voor opvang en de begeleiding van de vluchtelingen gedurende het verblijf op de locatie. Evenals woonbegeleiders ben je een aanspreekpunt en luisterend oor voor bewoners. Je draagt bij aan een veilig en leefbaar woonklimaat en je creëert in samenwerking met de collega’s van de locatie een centrum waarin bewoners een tijdelijk veilig onderkomen hebben.

Je motiveert bewoners om actief bij te dragen aan de leefbaarheid op en om de locatie (schoonhouden, deelnemen aan activiteiten, taallessen etc.). Tot slot ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de huisregels en in geval van incidenten ben je ook degene die bepaalt wat er moet gebeuren en ben je een schakel met ketenpartners op gebied van openbare orde en veiligheid.

Jouw kwaliteiten

Als locatiecoördinator:

 • Ben je het gezicht en de stem van de gemeente Westerkwartier in de relatie met de bewoners.
 • Ben je ambassadeur van onze missie en kernwaarden.
 • Stuur je het team van woonbegeleiders, studenten en beveiligers aan.
 • Voer je individuele begeleidende en stimulerende gesprekken met bewoners over onderwerpen als leefbaarheid op en om de vestiging, vrijetijdsbesteding, taalonderwijs, normen en waarden in de Nederlandse samenleving, deelname aan activiteiten en persoonlijke omstandigheden.
 • Organiseer je activiteiten in samenwerking met internationale studenten die hiervoor ook aanwezig zijn.
 • Signaleer je naar je collega’s relevant gedrag en/of ontwikkelingen van bewoners , bespreek je de oorzaken en gevolgen daarvan en bepaal je de nodige vervolgacties.
 • Houd je contact met de omgeving van de locatie om signalen op te pikken, vragen te beantwoorden, zorgen weg te nemen en klachten op te lossen.
 • Voer je sanctioneringsbeleid uit.
 • Signaleer en de-escaleer je spanningsvolle- en conflictsituaties op de locatie.
 • Treed je in afstemming met collega’s en locatiecoördinator op bij overtreding van de huisregels.
 • Verstrek je informatie en voorlichting aan bewoners en verwijs je (door) naar instanties
 • Geef je de voorzieningen, materialen en verstrekkingen uit aan bewoners.
 • Registreer je signalen en gesprekken in het informatiesysteem en overige administratieve systemen.
 • Registreer je de gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden.
 • Houd je contact met collega’s en ketenpartners zoals het COA, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, recreatie, educatie en sport, medisch ondersteunende organisaties.
 • Doe je uitgaven binnen de gestelde budgettaire kaders en leg je verantwoording af.
 • Voer je voortgangsgesprekken met woonbegeleiders en uitzendkrachten.
 • Organiseer je (mede) het gebouwenbeheer.

Het team

We doen dit werk sinds begin 2022 in de Gemeentelijke Opvang voor Oekraïense Vluchtelingen met een divers en enthousiast team van ruim 30 collega’s. De locatie in Midwolde kent een andere tijdelijke doelgroep te weten een groep van 70 vluchtelingen uit Ter Apel. Zij zijn tot 1 juni bij ons. Een aantal van ons heeft een opleiding op gebied van social work (MBO/HBO), de meesten van ons hebben echter een geheel andere achtergrond. Daarmee zijn we een bonte mix van kennis, competenties en talenten. We gaan in Midwolde werken in shifts, verdeeld over de week en het weekend. De shifts zijn van 08.30 – 16.00 en van 15.00 – 22.00. Per shift werk je met één of twee collega’s, aangevuld met een aantal internationale studenten voor de praktische zaken. We vragen een minimale beschikbaarheid van 32-36  uur per week.  Je draait dag-, avond- en weekenddiensten.
De functie is tijdelijk. De vluchtelingen vertrekken uiterlijk 1 juni uit de locatie en daarna stopt deze functie.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature en ben je op korte termijn beschikbaar dan ontvangen we graag je cv en motivatiebrief.
Je kunt gebruik maken van onderstaand formulier of door te mailen naar gemeente@uitzendbureauleek.nl

Voor meer informatie kunt u ons bellen of whatsappen op 050-8200313

Functie eisen

 • Een sterke motivatie om mensen te willen ondersteunen bij het organiseren van een veilige tijdelijke woonomgeving
 • Een (bij voorkeur relevant) diploma op HBO niveau
 • Leidinggevende ervaring
 • Ervaring met diverse ‘life events’ (denk daarbij bijvoorbeeld aan geboorte en/of opvoeden van kinderen, naar school gaan, werk vinden, overlijden van een naaste, relaties aangaan of verbreken, een huis vinden, zaken met de overheid regelen, etc)
 • In staat zijn om (verdiepende) gesprekken aan te gaan met mensen, ook als je ze nog niet zo goed kent
 • Stevig in je schoenen staan in gespannen situaties
 • Bij voorkeur kennis van lokale en regionale organisaties die van belang van voor ons werk
 • Kennis van gesprekstechnieken en -methodieken en interculturele communicatie
 • Kennis van de taak en de situatie rond vluchtelingen
 • Ervaring met MS Office
 • Een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (kosten aanvraag worden vergoed)
 • Bij voorkeur ervaring met één of meerdere van onderstaande werkgebieden:
  • Hulpverleningsprocessen
  • Kwetsbare groepen

Competenties

 • Leidinggeven
 • Samenwerken
 • Motiveren
 • Contactgericht
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit
 • Werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel
 • Stimuleert betrokkenheid en actie bij anderen
 • Legt gemakkelijk contact
 • Spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt
 • Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven
 • Cultuursensitief
 • Luisteren
 • Initiatiefrijk
Scholing: HBO

Contract

32 - 36 uur per week
Contracttype: tijdelijk
Indicatie salaris: € 23,63
avondtoeslag 120% zaterdag 140% en zondag 165% - eindejaarsuitkering

<< Terug naar de vacaturepagina

Volg ons
Op Facebook

2 weken geleden

SPOEDVACATURE: Woonbegeleiders en Locatiecoördinatoren tijdelijke gemeentelijke opvang | LeekVacatureinfo/ reageren zie onderstaande links. Vacature woonbegeleider>> bit.ly/3OLDF8O Vacature Locatiecoördinator >> bit.ly/3SFSpXFVoor meer informatie kun je bellen/ whatsappen op 050 820 0313 of via e-mail gemeente@uitzendbureauleek.nl ... Bekijk meerBekijk minder
Bekijk op Facebook


  Reactie op vacature


  Persoonlijke gegevens

  Vervoersmiddel


  (korte) Motivatie (niet verplicht)

  Upload je CV hier (niet verplicht) size: max 5MB, format: doc, docx or pdf

  Mogen we je gegevens opnemen in ons bestand?

  JaNee

  captcha