Persoonlijk contact Snel aan het werk Plaatsingsgarantie 91%
Persoonlijk contact Snel aan het werk Plaatsingsgarantie 91%

Woonbegeleiders Gemeentelijke Opvang Oekraïners

<< Terug naar de vacaturepagina

Categorie: Zorg & Welzijn
Standplaats: Zuidhorn/Marum

De gemeente Westerkwartier vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Dat doen ze momenteel op een viertal locaties, die voor deze opvang zijn ingericht: De Aquarel Sebaldeburen, Museumplein Grootegast en Gomarus in Zuidhorn en de springplank in  Marum. Voor de dagelijkse gang van zaken en begeleiding van bewoners zijn we per direct op zoek naar woonbegeleiders voor ieder van deze locaties.

Doel van de functie

De woonbegeleider is verantwoordelijk voor de opvang en de begeleiding van de vluchtelingen uit Oekraïne gedurende het verblijf op de locatie. Als woonbegeleider ben je het eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor bewoners. Als woonbegeleider draag je bij aan een veilig en leefbaar woonklimaat en creëer je in samenwerking met de collega’s van de locatie een centrum waarin bewoners gestimuleerd worden zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je motiveert bewoners om actief bij te dragen aan de leefbaarheid op de locatie binnen de kaders van de organisatie en methodes en je stimuleert maatschappelijke deelname.

Resultaatgebieden

Als woonbegeleider:

 • Voer je in kader van leefbaarheid, beheersbaarheid en toekomstperspectief individuele begeleidende gesprekken met vluchtelingen voor wat betreft de instroom, doorstroom en uitstroom.
 • Voer je kamercontroles en kamerbezoeken uit.
 • Stimuleer en activeer je vluchtelingen door middel van methodische agogische gesprekstechnieken tot zelfstandigheid en activiteit tijdens opvang en beëindiging opvang vanuit een toekomstperspectief.
 • Signaleer je gedrag van bewoners, houd je rekening met interculturele aspecten en handel je daarin methodisch in samenwerking met collega’s binnen en buiten de locatie.
 • Signaleer en de-escaleer je spanningsvolle- en conflictsituaties op de locatie.
 • Overleg je met collega’s over ontwikkelingen rondom bewoners en de locatie.
 • Houd je contact met de omgeving van de locatie om signalen op te pikken.
 • Treedt je in afstemming met collega’s en locatie coördinator op bij overtreding van de huisregels.
 • Verstrek je informatie en voorlichting aan vluchtelingen.
 • Geef je de voorzieningen, materialen en verstrekkingen uit aan vluchtelingen.
 • Geef je instructie en informatie aan vluchtelingen en verwijs je (door) naar instanties.
 • Registreer je signalen en gesprekken in het informatiesysteem en overige administratieve systemen.
 • Registreer je de gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden.
 • Participeer je in projecten en leefomgeving.
 • Houd je contact met collega’s en ketenpartners, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, recreatie, educatie en sport, medisch ondersteunende organisaties.

Werktijden

Er wordt een minimale beschikbaarheid gevraagd van 24-32  uur per week.  Je draait dag-, avond- en weekenddiensten.

Voor vragen kun je contact opnemen met 0594-820233.
Solliciteren kan via het reactie formulier of te mailen naar gemeente@uitzendbureauleek.nl

Functie eisen

 • Relevant diploma op minimaal MBO 4 niveau
 • Kennis van de sociale kaart
 • Kennis van 6 domeinen methodiek
 • Kennis van de taak, organisatie en de werkwijze van de gemeente en de werkwijze van de eigen eenheid
 • Kennis van gesprekstechnieken en -methodieken en interculturele communicatie
 • Kennis van de taak en de situatie in Oekraïne
 • Ervaring met MS office
 • Je kunt een VOG overleggen (kosten aanvraag worden vergoed)
 • Bij voorkeur heb je ervaring met één of meerdere van onderstaande werkgebieden:
  • Hulpverleningsprocessen
  • Kwetsbare groepen

Competenties

 • Samenwerken
 • Motiveren
 • Contactgericht
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit
 • Werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel
 • Stimuleert betrokkenheid en actie bij anderen
 • Legt gemakkelijk contact
 • Spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt
 • Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven
 • Cultuursensitief
 • Luisteren
 • Initiatiefrijk

 

Scholing: MBO 4

Contract

32 - 32 uur per week
Contracttype: tijdelijk
Indicatie salaris:


<< Terug naar de vacaturepagina

Volg ons
Op Facebook
Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication. Type: OAuthException


  Reactie op vacature


  Persoonlijke gegevens

  Vervoersmiddel


  (korte) Motivatie (niet verplicht)

  Upload je CV hier (niet verplicht) size: max 5MB, format: doc, docx or pdf

  Mogen we je gegevens opnemen in ons bestand?

  JaNee

  captcha